WhatsApp Image 2023-11-28 at 08.47.21.jpeg

Mooie resultaten Aedes Benchmark voor Woonpunt 

Opnieuw is Woonpunt trots op de resultaten die we hebben behaald in de Aedes Benchmark. Net als vorig jaar scoren we op twee van de vijf onderdelen een A. Bestuurder Wim Hazeu: ‘Op het gebied van bedrijfslasten en huurdersoordeel horen we wederom bij de koplopers. Op huurderstevredenheid scoren we nu al vier jaar op rij een A. We krijgen hoge cijfers van nieuwe huurders en huurders met een reparatieverzoek. Dank aan al onze medewerkers en samenwerkingspartners die zich dagelijks inzetten voor onze huurders en dit mooie resultaat samen hebben neergezet.’ 

Wat is de Aedes benchmark? 
Jaarlijks doen bijna alle Nederlandse woningcorporaties mee aan een onderzoek: de Aedes Benchmark. Dit onderzoek maakt duidelijk waar we staan ten opzichte van andere corporaties en wat we doen voor de samenleving. In de Aedes Benchmark worden vijf onderdelen gemeten: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Voor ieder onderdeel wordt iedere corporatie ingedeeld in drie categorieën: A is voor de koplopers. B voor de middengroep. C voor de achterblijvers. Hoe scoort Woonpunt? 

Hoge waardering voor dienstverlening 
Huurders met een reparatieverzoek en nieuwe huurders geven een hoge waardering voor onze dienstverlening: respectievelijk een 8,4 en een 8,3. De score van vertrokken huurders bleef dit jaar met een 7,3 net iets onder het landelijk gemiddelde.  

Een A voor bedrijfslasten 
We zijn stevig aan de slag met het efficiënter inrichten van onze bedrijfsprocessen. Dat werpt zijn vruchten af, met opnieuw een score A op het onderdeel bedrijfslasten. Onze bedrijfslasten zijn met € 819 per woning, fors onder het gemiddelde van de sector (€ 928).  

Afname gemiddeld energieverbruik  
Bij het onderdeel Duurzaamheid wordt gekeken naar de isolatieprestatie, de energetische prestatie en de gemiddelde directe CO2-uitstoot per m2. Door onze investeringen in de verduurzaming van onze woningen, zijn onze energieprestaties verbeterd. Wim: ‘Ondanks onze inspanningen horen we bij duurzaamheid net als voorgaande jaren bij de achterblijvers. Onze ambitie blijft om de komende jaren in de middengroep uit te komen. Dat doen we niet voor een mooi rapportcijfer, dat doen we voor onze huurders. Met onder meer onze seriematige aanpak maken we een inhaalslag met de verduurzaming van hun woning.’ 

Woonpunt Aedes Benchmark 2023.jpg