PDF-WP-Buttingstraat-20231213-010_2.jpg

Oplevering renovatie 20 rijksmonumenten in Hoensbroek

In Hoensbroek renoveerde Woonpunt in samenwerking met Graus Bouw 20 woningen aan de Butting- en Nieuwenhofstraat, allemaal rijksmonumenten. Deze voor bewoners ingrijpende renovatie is onlangs afgerond. Het historische uiterlijk is in ere hersteld en tegelijkertijd is het gelukt om de woningen energiezuinig te maken. Om dat mogelijk te maken investeerde Woonpunt ruim € 140.000,- per woning. Op woensdag 13 december 2023 werd de oplevering feestelijk gevierd met bewoners. 

Monumentale woningen brengen een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee als het gaat om behoud van de historische identiteit voor toekomstige generaties. Volgens Rijksmonumenten zijn deze woningen het beste voorbeeld van het oudste type mijnwerkerswoningen dat door de Staatsmijnen omstreeks 1908­1910 is gebouwd. Hierdoor zijn ze van cultuurhistorische waarde. De huizen hebben grote tuinen. Ook dat is vrij uniek en van historische betekenis. Bij de renovatie zijn de oorspronkelijk houten kozijnen met roedes teruggebracht. Ook de belijning van het pleisterwerk, de keramische dakpannen en de oorspronkelijke bebouwing zijn in ere hersteld.

Historische identiteit doorgeven
Wim Hazeu, bestuurder Woonpunt: “Bij woningen met een monumentale waarde is in de loop van de decennia vrijwel altijd sprake van verlies van karakter ten opzichte van hoe het ooit was. Onder meer doordat in het verleden kunststof kozijnen, rolluiken of bijgebouwen geplaatst zijn. Met deze renovatie hebben we alle kansen gegrepen om de monumentale kwaliteit in ere te herstellen én gelijktijdig zowel het wooncomfort als de energieprestatie van deze rijksmonumenten te verbeteren. Daarmee krijgen deze unieke woningen een tweede leven en geven we bovendien een stukje historische identiteit van de mijnstreek door naar de toekomstige generatie.”

Positieve ontwikkeling
Jordy Clemens, wethouder Cultuur & erfgoed:” Ik ben blij dat er weer aandacht is voor de schoonheid van huizen. Want een huis is meer dan alleen een dak boven je hoofd, het mag ook mooi zijn. Zodat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun huis, straat en buurt. Het feit dat we monumenten zoals deze opnieuw zijn gaan eren, is een bewijs van die positieve ontwikkeling. Wat mij betreft een voorbeeld van hoe je met waardevolle woningen in Heerlen kan omgaan. Dat smaakt naar meer.”

Hoogst haalbare verbetering in energielabel
Naast herstel van het oorspronkelijke beeld zijn de woningen ook verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt. Spouwmuren, vloer en dak zijn geïsoleerd en er zijn nieuwe kozijnen geplaatst met HR++ glas. Afhankelijk van de uitgevoerde maatregelen, hebben deze woningen de hoogst haalbare verbetering gekregen in energielabel: van G tot A in sommige gevallen.

Onderlinge verbondenheid stimuleren
Als bedankje voor het begrip tijdens de ingrijpende renovatie was er een presentje voor alle bewoners. Daarnaast kregen ze een cheque van € 750,- uit handen van Woonpunt en Graus Bouw. Ze mogen dit bedrag naar eigen inzicht inzetten met als doel de onderlinge verbondenheid in de buurt te stimuleren.