20231026_092749272_iOS.jpg

Samen bouwen aan duurzame buurten

Vandaag zetten Woonpunt en aannemersbedrijven Caspar de Haan Onderhoud & renovatie, Maasveste Berben Bouw, Smeets Bouw en Van Wijnen hun handtekening voor een duurzame samenwerking. Tot en met 2028 pakken we samen zo’n 3.000 woningen van Woonpunt aan. De energieprestatie van deze woningen met een E, F en G label verbeteren we naar minimaal label A.

 Gemiddeld pakken we zo’n 600 woningen per jaar aan. Dat is een forse klus. Daarom laat Woonpunt deze uitvoeren door meerdere aannemersbedrijven. Hiervoor is een aanbesteding uitgeschreven. Aan de hand van diverse randvoorwaarden en criteria zijn uiteindelijk de definitieve partijen gekozen. Daarbij werd niet enkel naar de kosten gekeken. Van belang was ook het plan van aanpak en de invulling van de bewonersparticipatie. Voor dat totaalpakket kwamen Caspar de Haan onderhoud en renovatie, Maasveste Berben Bouw, Smeets Bouw en Van Wijnen als beste uit de bus.

Hiermee gaan we de komende jaren echt het verschil maken
#

Het verschil maken

Bestuurder Wim Hazeu: ‘Nu de handtekeningen gezet zijn, kunnen we echt aan de slag. We hebben het volste vertrouwen in dit partnerschap. Hiermee gaan we de komende jaren echt het verschil maken voor onze huurders.’
 

Buitenkant verduurzamen

Bij deze seriematige verduurzaming wordt met name de schil van de woningen aangepakt. Denk daarbij aan het isoleren van de spouw, het plaatsen van kozijnen met HR++-glas en dak- vloerisolatie. De komende periode gebruiken we voor voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting gaan we vanaf  begin 2024 daadwerkelijk in de buurten aan de slag.