wp-fibrillendonk-202204-001.jpg

Tegemoetkoming energiekosten bij blokaansluitingen

Op 1 januari 2023 heeft de overheid een prijsplafond voor energieprijzen ingevoerd. Dat sloot niet altijd goed aan bij huishoudens met een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting). Sinds 25 april 2023 is er een nieuwe regeling: de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen. Wanneer kom je in aanmerking? En hoe wordt de tegemoetkoming verrekend?

De tegemoetkoming is bedoeld voor woningen in gebouwen met gedeelde energiemeters. Dat zijn vaak flatgebouwen, appartementen of studentenkamers. Deze bewoners konden geen aanspraak maken op het prijsplafond voor energieprijzen. Gelukkig is er voor hen nu ook een regeling.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

Niet iedereen met een blokaansluiting komt in aanmerking voor de tegemoetkoming. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Die lees je op de website van de rijksoverheid. Een van die voorwaarden gaat over het aantal woonruimtes dat aangesloten is op de blokverwarming. Bij onzelfstandige woonruimtes (studentenkamers) moeten dit er minimaal 4 zijn. Daarom komen veel huurders van studentenkamers niet in aanmerking voor de tegemoetkoming. Heb je wel recht op deze vergoeding, dan ontvang je hierover bericht van Woonpunt.

Woonpunt heeft de tegemoetkoming aangevraagd

Heb je blokverwarming en kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming?  Dat heeft Woonpunt of de Vereniging van Eigenaren deze aangevraagd. De Belastingdienst heeft de aanvragen van Woonpunt  beoordeeld, goedgekeurd en de hoogte van de tegemoetkoming bepaald. 

Verrekenen tegemoetkoming door Woonpunt of Ista

Het bedrag dat we van de Belastingdienst ontvangen, trekken we af van de totale stook- en/of servicekosten van het appartementencomplex in 2023. Daarna verdelen we deze kosten onder de bewoners, net zoals we dat gewoonlijk doen. In veel gevallen gebeurt dit op basis van je verbruik. Hieronder staan een aantal rekenvoorbeelden. Als je in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, verrekent Woonpunt of ISTA deze met met de afrekening stook-en/of servicekosten over 2023. Dat gebeurt uiterlijk eind 2024.

U woont met twee andere huishoudens in een complex. Samen maakt u gebruik van een blokaansluiting. De verrekening van de energiekosten gaat op basis van het verbruik en gebeurt jaarlijks. In het voorbeeld hieronder bent u “Huishouden A”.

Over 2023 blijkt bij de opname dat u voor € 800 aan energiekosten heeft verbruikt. De twee andere huishoudens hebben ieder voor € 600 aan energiekosten verbruikt. De totale energiekosten over 2023 voor het complex bedragen dus € 2.000 (namelijk € 800 + € 600 + € 600).

Ieder huishouden betaalde maandelijks € 50 aan voorschot energie, op jaarbasis dus € 600.

De belastingdienst heeft de aanvraag Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB) goedgekeurd voor het complex voor € 1.000.

Hoe gaat de verrekening naar u toe?

 

Huishouden A

Huishouden B

Huishouden C

Verbruik

€ 800

€ 600

€ 600

-/- Voorschot

€ 600

€ 600

€ 600

-/- TTB o.b.v. verbruik (*)

€ 400

€ 300

€ 300

 

 

 

 

Te verrekenen

-/- € 200

-/- € 300

-/- € 300

 

Te ontvangen

Te ontvangen

Te ontvangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) de TTB wordt op basis van het gebruik toegerekend. Het verbruik van uw huishouden was € 800 van de totale € 2.000. Dat is 40% (€ 800 / € 2.000). Daarom krijgt u ook 40% van de tegemoetkoming toegekend, dat is in dit voorbeeld € 400 (40% van € 1.000).

 Let op: de genoemde bedragen zijn fictief

U woont met twee andere huishoudens in een complex. Samen maakt u gebruik van een blokaansluiting. De verrekening van de energiekosten gaat op basis van verwarmd vloeroppervlak en gebeurt jaarlijks. In het voorbeeld hieronder bent u “Huishouden A”.

Uw woning heeft een verwarmd vloeroppervlakte van 40 m2. Huishouden B heeft een verwarmd vloeroppervlak van 60 m2 en Huishouden C heeft een verwarmd vloeroppervlak van 50 m2. De totale energiekosten over 2023 voor het complex bedragen € 2.000.

Ieder huishouden betaalde maandelijks € 50 aan voorschot energie, op jaarbasis dus € 600.

De belastingdienst heeft de aanvraag Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB) goedgekeurd voor het complex voor € 1.000.

Hoe gaat de verrekening naar u toe?

 

 

Energieverbruik

Huishouden A

Huishouden B

Huishouden C

Verwarmd m2

 

40 m2

60 m2

50 m2

 

 

 

 

 

Energieverbruik

€ 2.000

 

 

 

-/- T.T.B.

€ 1.000

 

 

 

Te verrekenen energieverbruik (*)

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbruik

 

€ 267

€ 400

€ 333

-/- Voorschot

 

€ 600

€ 600

€ 600

 

 

 

 

 

Te verrekenen

 

-/- € 333

-/- € 200

-/- € 267

 

 

Te ontvangen

Te ontvangen

Te ontvangen

*) Het te verrekenen energieverbruik wordt op basis van het verwarmd vloeroppervlak toegerekend. Uw aandeel is 40 m2 op een totaal van 150 m2. Dat is 26,7%. Daarom wordt het verbruik van 26,7% van het totaal aan u rekening gebracht, dat is in dit voorbeeld € 267 (26,7% van € 1.000).

 Let op: de genoemde bedragen zijn fictief

U woont met twee andere huishoudens in een complex. Samen maakt u gebruik van een blokaansluiting. De verrekening van de energiekosten gaat op basis van evenredige verdeling. In het voorbeeld hieronder bent u “Huishouden A”.

Evenredige verdeling betekent dat iedereen evenveel betaalt aan energie, ongeacht het verbruik. Ook de tegemoetkoming wordt op deze manier verrekend. 

De totale energiekosten over 2023 voor het complex bedragen € 2.000. Ieder huishouden betaalde maandelijks € 50 aan voorschot energie, op jaarbasis dus € 600.

De belastingdienst heeft de aanvraag Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB) goedgekeurd voor het complex voor € 1.000

Hoe gaat de verrekening naar u toe?

 

Energieverbruik

Huishouden A

Huishouden B

Huishouden C

Energieverbruik

€ 2.000

 

 

 

-/- T.T.B.

€ 1.000

 

 

 

Te verrekenen energieverbruik (*)

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbruik

 

€ 333

€ 333

€ 333

-/- Voorschot

 

€ 600

€ 600

€ 600

 

 

 

 

 

Te verrekenen

 

-/- € 267

-/- € 267

-/- € 267

 

 

Te ontvangen

Te ontvangen

Te ontvangen

 

(*) Het te verrekenen energieverbruik wordt op basis van evenredige verdeling toegepast. Uw huishouden telt voor 1/3 mee. Dat is 33,3%. Daarom wordt het verbruik van 33,3% van het totaal aan u rekening gebracht, dat is in dit voorbeeld € 333 (33,3% van € 1.000).

Let op: de genoemde bedragen zijn fictief

Vragen?

Vragen over de toekenning en hoogte van de tegemoetkoming stel je aan de Belastingdienst. Met vragen over de uitbetaling kun je terecht bij Woonpunt of Ista. Zo neem je contact op:
•    Woonpunt, telefoon 088 – 050 60 70, e-mail: info@woonpunt.nl
•    Ista, telefoon 010 – 245 57 00, e-mail: info@ista.nl