Algemeen 11 (2).jpg

Rechten en plichten bij de huur van een woning

Je hebt met ons een huurovereenkomst voor woonruimte. Bij die huurovereenkomst horen de algemene huurvoorwaarden. Hierin staan onze precieze afspraken over het gebruik van je woning. In deze brochure geven wij je extra algemene informatie over je rechten en plichten als huurder van de woning.