Samenwonen of trouwen

Woon je met iemand samen of ben je dat van plan? Voor medehuurderschap en inwoning heb je toestemming nodig van Woonpunt.

Inwoning

Als er iemand bij je in huis komt wonen, zoals wanneer je gaat samenwonen, heb je toestemming nodig van Woonpunt. Nadat je de toestemming hebt gekregen, moet de persoon die bij je in huis komt wonen zich laten inschrijven bij de gemeente op jouw adres. Het is belangrijk om te weten dat deze inwonende persoon niet op het huurcontract wordt vermeld en niet dezelfde rechten heeft als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder verhuist of overlijdt, kan de inwonende persoon niet in de woning blijven wonen. 

Toestemming aanvragen

Medehuurderschap

Als je samenwoont, is het ook mogelijk om medehuurderschap aan te vragen. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder besluit te verhuizen, kan de medehuurder de nieuwe hoofdhuurder worden. Als één van de huurders komt te overlijden, wordt de andere huurder automatisch de hoofdhuurder. 

Er zijn echter enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen. Bijvoorbeeld, je mag niet van plan zijn om op korte termijn zelf te vertrekken en de medehuurder als hoofdhuurder achter te laten. Daarnaast bekijken wij of je voldoende financiële middelen hebt om de huur te kunnen betalen. 

Toestemming aanvragen

Situaties

Bij het aanvragen van medehuurderschap zijn er verschillende situaties mogelijk. 

Als je samen met je echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner een woning deelt, is hij of zij automatisch medehuurder. Het maakt niet uit of je getrouwd bent voordat of nadat je de huurovereenkomst hebt getekend. Lever het ingevulde formulier samen met de bijlage (een kopie van het trouwboekje of een kopie van het geregistreerd partnerschap) bij ons in. Wij passen dan de gegevens aan in ons systeem. 

Als je twee jaar of langer samenwoont en officieel bij de gemeente op dat adres staat ingeschreven, kun je medehuurderschap aanvragen. Vul samen het aanvraagformulier in en voeg een uittreksel van de Basisregistratie personen toe waarop staat vermeld dat jullie al twee jaar samenwonen op dat adres. Stuur dit naar ons op en wij zullen je aanvraag in behandeling nemen. 

Inwonende kinderen kunnen meestal geen medehuurderschap aanvragen, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld inwonende kinderen die ouder zijn dan 35 jaar en altijd bij hun ouders hebben gewoond. Of dit mogelijk is, hangt af van de specifieke situatie. Vul samen het aanvraagformulier in en voeg een uittreksel van de Basisregistratie personen toe waaruit blijkt dat je altijd op het ouderlijk adres hebt gewoond. Stuur dit naar ons op en wij zullen de aanvraag in behandeling nemen.

Of je als mantelzorger medehuurder kunt worden, beoordelen we per situatie. Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat je al minimaal twee jaar een duurzaam huishouden voert in de woning. Om een aanvraag in te dienen, vul je het aanvraagformulier in. Voeg daarbij een uittreksel van de Basisregistratie personen waaruit blijkt dat je minimaal twee jaar op dit adres woont, en een bewijs van het mantelzorgcompliment dat je ontvangt. Stuur deze documenten naar ons op en wij zullen de aanvraag beoordelen.