Veelgestelde vragen - Huurverhoging 2024

Hoeveel bedraagt de huurverhoging in 2024?
Bij het bepalen van huurverhoging volgen we de richtlijnen van de overheid. In 2024 verhogen we de huren als volgt:

  • 5,3 procent voor sociale huurwoningen (is lager dan de 5,8 procent die de overheid adviseert)
  • 5,5 procent voor vrije huurwoningen (is in lijn met het advies van de overheid)
  • De uiteindelijke huurverhoging kan verschillen per woning. Dat hangt af van de kenmerken van de woning en de huurprijs.

Hoe wordt de huurverhoging bepaald?
Bij het bepalen van huurverhoging volgen we de richtlijnen van de overheid. Omdat de inkomens en uitkeringen gemiddeld ook stijgen, blijven de huren betaalbaar. Ook omdat de huurtoeslag in 2024 omhoog is gegaan.

Wat gebeurt met de kosten van het abonnement huurdersonderhoud?
De kosten hiervoor blijven gelijk aan afgelopen jaar. 

Wat gebeurt met de kosten van het glasfonds?
De bijdrage voor het glasfonds blijft gelijk aan afgelopen jaar.

Wat gebeurt er met de overige servicekosten?
De voorschotten voor de overige servicekosten passen we aan, als dat nodig is. Dat doen we op basis van de werkelijke kosten over voorafgaande jaren. 

Mijn woning heeft achterstallig onderhoud. Of mijn woning is nog niet verduurzaamd. Kan ik om die redenen bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Je kan geen bezwaar maken tegen de huurverhoging vanwege achterstallig onderhoud. Of omdat je woning nog niet verduurzaamd is. Wat kun je wel doen? Start bij ernstige onderhoudsgebreken een procedure 'Onderhoud en huurprijs' bij de Huurcommissie. In deze gevallen kun je wel bezwaar maken:

  • Als er al een procedure ‘Onderhoud en huurprijs’ loopt bij de Huurcommissie.
  • Als de Huurcommissie de huurprijs tijdelijk heeft verlaagd vanwege onderhoudsgebreken. En de gebreken nog niet zijn verholpen.

Ik ben het niet eens met de huurverhoging, kan ik bezwaar maken?
In deze gevallen kun je bezwaar maken tegen de huurverhoging:

  • Het voorstel is verkeerd aangekondigd of bevat fouten. Zoals een onjuiste ingangsdatum of huurprijs.
  • Het voorstel is minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum verstuurd.
  • De huur is door de Huurcommissie tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken . En de gebreken zijn nog niet verholpen.
  • Er is sprake van all-in huur (geen splitsing in kale huur en servicekosten, waardoor de kale huurprijs niet bekend is).

Hoe maak ik bezwaar?
Dat kan door het formulier ‘bezwaar huurverhoging’ in te sturen.

Door de huurverhoging komt mijn kale huur uit boven de huurtoeslaggrens. Vervalt mijn huurtoeslag dan?
Nee. Je houdt het recht op huurtoeslag, als je voor het moment van huurverhoging ook al huurtoeslag ontvangt. Alleen bij een nieuwe aanvraag moet de huur lager zijn dan maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Mag de huurprijs boven de huurtoeslaggrens uitstijgen?
Ja, dat mag. Dit kan gebeuren als de puntenwaardering van je woning wordt aangepast. De puntenwaardering geeft de kwaliteit van je woning weer. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.