WP-Versilienbosch-202306-019.jpg

Versiliënbosch, Heerlen

Uit onderzoek is gebleken dat de 293 woningen in de Heerlense wijk Versiliënbosch niet meer gerenoveerd kunnen worden. Woonpunt werkt voor alle woningen de mogelijkheden uit voor sloop en nieuwbouw. 

Planning

Zoals de planning er nu uitziet, vinden de sloop en nieuwbouw gefaseerd plaats tussen 2026 en 2030. Uiteraard zijn er altijd omstandigheden waardoor de planning kan wijzigen. Denk aan het weer, de levering van materialen of beperkingen zoal de stikstofuitstoot.